วิดีโอการตัดเฉือน


เครื่องจักรซีเอ็นซี 5 แกน


เครื่องจักรกัด


การกลึง